IOTRANS+

Transmitter được thiết kế trên nền tảng IoT. Kết nối trực tiếp với nhiều loại cảm biến của các Hãng sản xuất khác nhau. iOtrans+ được phát triển với sứ mệnh mang lại giá trị vượt trội so với chi phí khách hàng chi trả.