IOLOGS+

Datalogger được thiết kế trên nền tảng IoT với nhiều tính năng vượt trội. Đáp ứng các quy chuẩn đặc thù trong các lĩnh vực như: Thuỷ văn, Môi trường, Công nghiệp. Có khả năng tích hợp hệ thống Pin năng lượng mặt trời, công nghệ kết nối không dây tầm xa….