Cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị trạm quan trắc khí thải tại KCN Đại An mở rộng- TT Lai Cách-Cẩm Giàng

Cung cấp dịch vụ, lắp đặt thiết bị trạm quan trắc khí thải tại KCN Đại An mở rộng- TT Lai Cách-Cẩm Giàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *